PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ, NZ apokryfy II.

PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ, Novozákonní apokryfy II., uspořádal Jan A. Dus, Vyšehrad, Praha 2003

 

 

 

PrAp.jpgCelá kniha je členěna následovně: Úvod - O příbězích apoštolů - Skutky Petra a dvanácti apoštolů - Apokryfní skutky apoštolské.  

 

Skutky Petra a dvanácti apoštolů. - Lithargoél a perla ("Lithargoél="zářící kámen" (Ježíš sám) nabízí vzácnou perlu v městě "Devět bran" (Nebeské království). Apoštolové vedou "chudé", aby získali v městě perlu. Gnostické pozadí.) Zjevení Vzkříšeného (Ježíš se svými ranami se zjevuje jako Vzkříšený Petrovi). Rozhovor (Petrovi a apoštolům je svěřeno poslání nést zaslíbení o perle a léčit duše).

 

Skutky Petrovy: O dceři Petrově (Petrova dcera, ačkoli otec uzdravuje mnoho nemocných, zůstává nemocná - ochrnulá. Lidé se ptají "Proč?" Petr dceru uzdravuje, ale vzápětí ji vrací zpět do nemoci. Je to pro ni podle Božího plánu lepší pro její spásu.) Skutky Petrovi(Vítězný Petrův duchovní zápas s Šimonem Kouzelníkem v Římě). Martyrium Petrovo(Petrovo ukřižování hlavou dolů, chvalozpěv na kříž Kristův).

 

Skutky Pavlovy. Pavel zde vystupuje jako malý, holohlavý, s křivýma nohama, velkým nosem, srostlým obočím. Na jedné straně působí jako anděl, na straně druhé jako komický, až slabý skřítek. Skutky Pavla a Thekly(Jakýsi křesťanský román. Následuje Pavel v Sidónu, Myře, v Efezu (Zde křtí mluvícího lva),v Tyru, ve Filipech, v Korintu.) Martyrium Pavlovo vypráví o Pavlově umučení. Místo krve vystříkne při jeho stětí na kata mléko.

 

Skutky Ondřejovy. Gnostický, enkratický raněkřesťanský spis, později odsuzován jako heretický pro svou mravoučnou i věroučnou extrémnost. Vypráví o uzdraveném mladém vojákovi, Dále Ondřejovy mocné, zázračné skutky. Martyrium Ondřejovo (Misie v Bythínii - ukřižování na "X" kříži - Ondřejův chvalozpěv na kříž.)

 

Skutky Janovy. Spis prozrazuje doketické, enkratické, gnostické, dualistické tendence. Ježíšův tanec s učedníky - tanec jako metafora. Jan křísí Kleopatru, manželku Lykoméda. Janův obraz - Uzdravení strých žen. Zničení Artemidina chrámu v Efezu.

 

Skutky Tomášovy. Aretalogický román pozdního helenismu. Syrské křestanství - křest vodou, eucharistie, pomzání olejem. Duch sv. jako Matka, Píseň o Perle. Edesa, Parthie, Indie, Čína. Gundalforův palác. O Drakovi, oslíkovi, démonovi přebývajícím v ženě. O mladíkovi, kt. zavraždil dívku, O divokých oslech. O ženě Charisiově. ... Martyrium Tomášovo.

 

Vyprávění o zesnutí Panny Marie. Maria ví o svém odchodu ze země, zve Jana, pak všechny apoštoly z misií, přilétají v andělských doprovodech na oblacích. O nanebevzetí P.M. od Josefa Arimatijského.

 

Korespondence Seneky a Pavla. Historická fikce - Seneka = "křesťan".

 

List Laodicejským. Krátký spis, poměrně vážený v prvotní církvi, i když jistě apokryfní.

 

List o neděli. Seslaný z nebe oslaveným Kristem o významu neděle. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla