PROROCTVÍ A APOKALYPSY, NZ apokryfy III.

 

 

 

 

PROROCTVÍ A APOKALYPSY, Novozákonní apokryfy III., uspořádal Jan A. Dus, Vyšehrad, Praha 2007

 

 

 

Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

 

 

 

Apokalypsy v znikaly především jako vedlejší biblický literární produkt v období pronásledování a nejistoty. Hlavní otázky zde byly: Jak se rojeví Boží všemohoucí spravedlnost, co po smrti? Těmto tématům se věnuje rozsáhlá mimobiblická literatura jak židovská, tak křesťanská.

 

 

 

Adam. O zjevení Mojžíšově. O životě Adama a Evy. O závěti Adamově.(Hřích - o příchodu Ježíše Krista).

 

 

 

Bartoloměj. V pozdější tradici apoštol Egypta, Indie, vybájených končin. Zvláštní příjemce Ježíšových tajemství. Otázky Bartoloměje.(Ježíš s Bart. - sestup do pekel, osud zemřelých; Maria, Petr.

 

 

 

Elchasai. Elchasai, patrně rozporuplná symbolická postava (na jedné straně démonický, na druhé tradent tajných posvátných učení). Zjevení dvou nebeských bytostí - muže a ženy, o apokalyptických událostech.

 

 

 

Ezdráš. Oblíbená apokjalyptická postava. Zjevení Ezdrášovo. (Adam, soud, peklo, Antikrist, Zjevení Šadrakovo, Vidění Ezdrašovo (peklo, nebe).

 

 

 

Jan. Druhé, Třetí zjevení Janovo(Půst, bohoslužba, posmrtný soud).

 

 

 

Maria. Syrské, Etiopské, Řecké zjevení P.M.Maria po smrti vzata do nebe. Cestou se zastavuje u bran pekla. Rozvedení otázek posmrtné trestající spravedlnosti.

 

 

 

Pavel. Pavel byl podle vlastních slov vytržen do "třetího nebe". O zjevení Pavlově - (nebe, peklo). Vidění Pavlovo (barevné vidění trestů hříšníků v pekle).

 

 

 

Petr. Petr, protivník gnostiků i všech prvokřesťanských heretiků.

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla