JEDNOTA A MNOHOST, ECKHART, KUSÁNSKÝ, BOEHME, IBN ARABÍ, Česko-německé kolokvium “Jednota a mnohost”,

 

JEDNOTA A MNOHOST, ECKHART, KUSÁNSKÝ, BOEHME, IBN ARABÍ, Česko-německé kolokvium “Jednota a mnohost”, Vyšehrad, Praha 2002

 

 

 

Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn ‘Arabí - Jednota a mnohostÚtlá knížka referuje na příkladech jednotlivých myslitelů a jejich děl o ústředním tématu novoplatónské filosofie - jednota (Bůh) a mnohost (svět). Pražské kolokvium, jehož se účastnili čeští a němečtí filosofové, se zaměřili na ty filosofy a mystiky středověku, kteří byli novoplatonismem ovlivněni. Namísto úvodu je citován Eckhartův (1260-1328) komentář ke knize Moudrosti - “A protože je jedna, zmůže všechno”. Dalším příspěvkem je “Rozmluva mistra s učedníkem o Bohu a stvoření”, předneseným Pavlem Dostálem. Středověký traktát, pocházející pravděpodobně ze 14. stol., pojednává o bytí, o Trojici, o idejích. Další příspěvek je věnován Mikuláši Kusánskému (1401-1464), na téma jeho filosofie “Nekonečné přibližování”, přednesené německým filosofem Martinem Thurnerem z Mnichova. Kusanus je zde představen jako prorok moderní technické doby. Další referát je od Karla Flosse (Sázava), zamýšlejícího se nad novoplatónskou tradicí u křesťanským myslitelů M. Kusánského, T. Aquinského a moderního českého matematika Petra Vopěnky. “Jakub Boehme (německý myslitel a mystik) a problém zla” je námětem následujícího referátu Martina Žemly z Prahy. Zde je především řešen problém zla, který tolik zaujímal Boehmovo (1575-1624) myšlení. Posledním příspěvkem je referát k osobě a dílu islámského myslitele a mystika Ibn´Arabího (1165-1240), jejž přibližuje na dané téma německý filosof Roland Pietsch (Mnichov).

 

Joomla templates by a4joomla