FILOSOFIE UTĚŠITELKOU, Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus

 

FILOSOFIE UTĚŠITELKOU, Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus, Vyšehrad, Praha 2012

 

Filosofie utěšitelkou
Boethius (cca480-525) je významný filosof a teolog stojící na rozhraní pozdní antiky a středověku. Narodil se ve vznešené  římské křesťanské rodině a záhy vstoupil do služeb ostrogótského císaře Theodericha, kde dosáhl nejvyšších předních hodností. Byl však u císaře falešně pomluven, odsouzen k vyhnanství a posléze usmrcen. Za pobytu ve vynuceném ústraní sepsal své filosofické krédo stojící na klasické stoicko-novoplatónské vzdělanosti, a zároeň zprávu o sé nevině, svvou nejčtenější knihu Consolatio philosophie. Boethia zde v jeho odloučení utěšuje nikoli snad víra, nýbrž personifikovaná postava Filosofie. V pěti knihách, jejichž četba patří k tomu nejkrásnějšímu, co lze v repertoáru filosofického myšlení v průběhu staletí jeho dějin nalézt, Filosofie postupně Boethia v monolozích a sókratovských rozhovorech přivádí k odpovědím na ty nejzávažnější životní otázky. Padne otázka odkud a co je zlo, je-li Bůh, rozpráví se o problému svobodné vůle, prozřetelnosti, osudu, vrtkavé štěstěny, dobru. Boethiova “nemoc”, pro niž trpí, metaje výčitky proti osudu, je Filosofií diagnostikována jako “neznalost sebe sama”, jež je zdrojem mnohého klamu. Filosofie ve své léčebné proceduře uívá výhradně prostředků rozumu a myšlenkových léků z aristotelské, stoické a novoplatónské školy.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla