IDEA DOBRA MEZI PLATÓNEM A ARISTOTELEM, Gadamer, Hans-Georg

 

IDEA DOBRA MEZI PLATÓNEM A ARISTOTELEM, Gadamer, Hans-Georg, Oikoymenh, Praha 1994

 

Obálka titulu Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem
H.G. Gadamer (+2002) je jedním z nejvýznamnějších německých filosofů 20. stol. Ve výše jmenované knize se zabývá společným základem ideje “dobra” u Platóna a Aristotela. V jednotlivých kapitolách spisu (-Otázka ideje Dobra, -Sókratovské vědění a nevědění, -Vědění Dobra a polis, -Dialektika Dobra ve Filébu, -Aristotelská kritika ideje Dobra, -Idea “praktické” filosofie) rozebírá přístupy k filosoficky základní ideji Dobra z pohledu Platóna a jeho hledání v jednotlivých dialozích a následně z pohledu Aristotela, který v mnoíhém Platónův přístup kritizuje. Dobírá se nakonec přesvědčení, že oba filosofové vycházejí ze stejného základu a ačkoli Aristoteles Platóna v lecčem kritizuje, nakones se s ním v zásadních otázkách myšlení, zde hledání ideje Dobra, shoduje.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla