HOVORY KONFUCIOVY

 

HOVORY KONFUCIOVY, Nová Akropolis, Praha 2010

 

Obálka titulu Hovory KonfuciovyKonfucius (551-479 ř.Kr.) byl čínským filosofem, politikem a státníkem. Učil, že filosofie odtržená od praktického, společenského života, je sterilní (na rozdíl od Laociho). Člověk se má podle jeho učení neustále vzdělávat, zušlechťovat, pracovat na sobě. Ideálem je ušlechtilost, pokora, věrnost a kázeň. Důraz je kladen na raktickou morálku. Vychovaný a stále se vychovávající člověk pak má povinnost se společensky, případně politicky angažovat, stát se příkladem pro druhé, případně je vyučovat a vychovávat.

 

Konfucius tímto svým učením založil jednu z hlavních filosofií Číny, která je dodnes oblíbeným a následovaným učením.

 

Kniha „Hovory Konfuciovy“ je základním pramenem konfucianismu. Je sbírkou zásadních výroků a krátkých ukázkových příkladů jednání Konfucia. Nedá se číst „jedním dechem“, spíše je určena k tomu, aby si člověk jednotlivé krátké aforismy zapamatoval a přemýšlel o nich, následně aby je včleňoval do praktického života.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla