O STAROBYLOSTI ŽIDŮ, MŮJ ŽIVOT, Josepus Flavius

 

O STAROBYLOSTI ŽIDŮ; MŮJ ŽIVOT, Josephus Flavius, Ant.knih., Arista-Baset-Maitrea, Praha 2006.

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/0XZygbOGS9OflCOfBq-9xgkv_4MnrDQBEVc8Qc2ohjcS0Iw4csSFE49fwcDO8k9NgcQG8v9mD0N8X4Y9-PwgDZFGaWsmTmpJv_AMOMJZcu087MuH_CzEofnPI70-RyvIqPIymw4Druhá kniha svazku - “Můj život” - pojednává jako autobiografie (v antice vzácná) o vlastním životě Josefa Falvia. Josef jej sepsal patrně především jako obhajobu svých postojů (jeden z hlavních osobností protiřímského povstání, následně zajatec a sympatizant s Římany). Pro tyto své vzájemně si odporující postoje, byl často napadán jak ze strany židovské (zrádce, kolaborant), tak ze strany pohanů (židovský špeh). Ve spisu “Můj život” pak reaguje především na obvinění ze strany židovského historika Jústa z Tiberiady, že totiž svou loajalitou vůči Římanům zradil svůj národ, za jehož svobodu zprvu bojoval za Židovské války.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla