APOFTHEGMATA I.,II.,III. VÝROKY A PŘÍBĚHY POUŠTNÍCH OTCŮ

 

APOFTHEGMATA I.,II.,III. VÝROKY A PŘÍBĚHY POUŠTNÍCH OTCŮ

 


Apofthegmata I. - Výroky a příběhy pouštních otců Tři díly Apofthegmat pojednávají formou systematicky uspořádaných (podle tématu) krátkých pregnantních příběhů, které obyčejně mívají též pointu v duchovně poučném výroku, o životě egyptských mnichů 4.-zač.5.stol., a to jak anachorétů (poustevníků žijících o samotě), tak cenobitů (žijící ve společenstvích s 1 představeným). Trilogie má informativní, poměrně podrobný úvod (dějiny egyptského Apofthegmata II. - Výroky a příběhy pouštních otcůmnišství, hl. duchovní autorita na utváření mnišství nejen na východě, ale vůbec v křesťanství: sv. Antonín, sv. Atanáš, sv. Jeroným, sv. Basil, Evagrius, Pachomius, Jan Cassián). Dílo pochází anonymně z 5.stol., ve snaze zachovat duchovní bohatství mnišství. Má tyto tématické kapitoly: Kniha I.: I. Povzbuzení sv. otců k pokroku v dokonalosti, II. O tom, že je třeba velmi horlivě vyhledávat tichost, III. O kajícnosti, IV. O zdrženlivosti a o tom, že se má zachovvávat nejen v jídle, ale i ve všech duševních hnutích, V. Různá vyprávění pro posilu v bojích, Apofthegmata III. - Výroky a příběhy pouštních otcůkteré v nás vyvolává smilstvo, VI. O dobrovolné chudobě a o tom, že je třeba mít se na pozoru před ziskuchtivostí, VII. Různá vyprávění, která nás povzbudí k vytrvalosti a statečnosti, VIII. O tom, že se nic nemá dělat okázale, IX. O tom, že máme dávat pozor, abychom nikoho neposuzovali. Kniha II.: X. O umění rozlišovat, XI. O tom, že je třeba být stále bdělý, XII. O nepřetržité a bdělé modlitbě, XIII. O tom, že je třeba být s radostí pohostinný a milosrdný, XIV. O poslušnosti, XV. O pokoře, XVI. O trpělivosti. Kniha III.: XVII. O lásce, XVIII. O jasnozřivých, XIX. O starcích, kteří dělali znamení, XX. O ctnostném způsobu života různých otců, XXI. Výroky o otcích, kteří v askezi dosáhli stařecké zralosti, ukazujíce ve skratce jejich vrcholnou ctnost.

 

Joomla templates by a4joomla