AURELIUS AUGUSTINUS, říman-člověk-světec, s úv. studií prof Radislava Hoška

 
AURELIUS  AUGUSTINUS, říman-člověk-světec, s úv. studií

prof Radislava Hoška, Vyšehrad, Praha 2000

Aurelius Augustinus - Riman, clovek, svetec (Rozpravy a listy) (Radislav Hosek) 

 

 

 

Kniha čtenáři poskytuje nové prvopřeklady několika Augustinových spisů: - dopis Augustin Nebridiovi, - Proti Felikovi, - O svobodném rozhodování, - Žalm proti donatovcům, - Proti nositeli roztržky Crispinovi, - O dobru manželském, - O věštění démonů, - Augustin Marcelinovi a obsáhlý - Dopis o milosti Boží.

 

 

 

Úvodní studie prof. Hoška zabírá 70 stran a jsou v ní pojednána následující témata: Augustinova Afrika, Augustin básník, Filosofické dědictví Řecka a nové výklady Boha, Náboženství římské Afriky, Manichejci a Augustin, Augustinova démonologie.

 

 

 

Úvodní studie je velice dobrá a vytčená témata jsou v ní pojednána zevrubně a čtivě. Dávají nahlédnout do vnějšího i vnitřního života tohoto velikého církevního otce. Následující spisy pak ilustrují široký záběr, hluboký duchovní život a nesmírnou pracovitost hipponského biskupa. Asi k četbě nejtěžším spisem je filosofický dialog O svobodném rozhodování (De libero arbitrio). Augustin nám z této bohaté literární činnosti před očima vyvstává jako laskavý a zároveň pevný duchovní pastýř, který se nerozpakuje do hloubky se zabývat každou problematikou své doby a své země (Numidie).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Joomla templates by a4joomla