DE TRIBUS DIEBUS, O TŘECH DNECH, Hugo ze Sv. Viktora

 

DE TRIBUS DIEBUS, O TŘECH DNECH, Hugo ze Sv. Viktora, OIKOYMENH, Praha 1997

 

O třech dnech

 

Hugo ze sv. Viktora (+1141) patří k hlavním představitelům renesance XII. stol.Působil jako učitel ve svatoviktorském opatství augustiniánů kanovníků u Paříže.

 

Spis De tribus diebus je věnován estetice. Nezměrnost, krása a užitečnost stvoření mají ukázat moc (Otec), moudrost (Syn) a dobrotivost  (Duch sv.)Tvůrce. Dále Hugo analyzuje lidskou mysl jako obraz Trojjediného Boha tvůrce. (-záložka)- přiloženy scany grafů, které názorně ukazují Hugonův systém náboženského myšlení vedoucí od nazírání stvoření a vnitřního světa člověka k přiblížení se Tvůrci.

 

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 

Joomla templates by a4joomla