LEGENDY O POUSTEVNÍCÍCH (VITAE EREMITARUM), Jeroným

LEGENDY O
POUSTEVNÍCÍCH (VITAE EREMITARUM), Jeroným, Oikoymenh, Praha 2002https://lh6.googleusercontent.com/L315D7aF91SFhzyzjysKYsmoMEDmfg8TwsCyoTOuK1KlKnntLdIzv4hAwNTb2et4RYqN3ZwaZhxfqfYKnFXMsexBsgKYOFBCSAtOSJZuqgEacHMZAJvE4pD1IeIbJyM69eG3wysSamotný Jeronýmův
spis o legendách poustevníků, o kterých chce vyprávět, je velice stručný. Kniha
však nabízí poměrně podrobný popis Jeronýmova života, se všemi jeho zvraty (
347-420, studia v Římě-rétorika, nadchnutí pro poustevnictví - odchod do syrské
pouště Chalkis - zde stráví 3 roky, vystřízlivění z romantické představy o
poustevnickém životě, návrat do syrské Antiochie (zde píše “Život Pavla,
prvního eremity”), papež Damas (366-384 papežem) jej zve do Říma, aby se stal
jeho sekretářem a přeložil Písmo do latiny; Jeroným se ujímá úkolu 382,
seskupuje kolem sebe skupinu zbožných žen, které vyučuje a duchovně vede,
poštve si ale proti sobě římský klérus, po Damasově smrti musí Řím opustit, -
do Betléma spolu s jistou bohatou Paulou z Říma, s jejíž pomocí (hl.
ekonomickou) zřídí mužský a pak též ženský klášter (vedený Paulou), zde žije až
do své smrti. V Betlémě patří mezi jeho zdejší první spisy “Jak mnich Malchus
upadl do zajetí” a “Život Hilarionův”.První spis knihy
- “Život Pavla, prvního eremity” je jakýmsi protějškem populárního Atanášova
spisu o příkladném eremitovi Antonínovi. Jeroným zde prohlašuje, že prvním
velikým eremitou nebyl sv. Antonín, ale poustevník Pavel. Po krátkém popisu
jeho nástupu do poustevnického života (mnoho fantaskních nadpřirozených a
zvířecích bytostí), líčí autor podrobně Antonínovu pouť k Pavlovi a jeho
setkání se starým umírajícím mnichem, jemuž vzdává jako otci mnišství hold.
“Jak mnich Malchus upadl do zajetí” je malebné vyprávění o mladíkovi, který se
přes odpor rodičů stal mnichem, následně upadl do zajetí, kde byl nucen se
oženit se spoluzajatkyní, nicméně svého mnišského slibu se nevzdává, nadále
drží celibát a žije prostě, potom spolu s “manželkou” uteče, je pronásledován
svým majitelem, který je však zázračně zahuben divokou lvicí, která se však
mnicha jeho “manželky” ani nedotkne. Nakonec se vrací ke svému původnímu
mnišství, nyní již na svobodě, jeho vynucená “manželka” pak zakládá zase
společenství zasvěcených panen. “Život Hilarionův” pak přímo hýří množstvím
legendárních zázraků a anekdot, které přímo oplývají neustálými nadpřirozenými
jevy a co je téměř nečekané, i specifickým moderním autorovým humorem. Hilarion
pochází z Palestiny, je uchvácen příkladem sv. Antonína, u kterého pobude
několik měsíců, následně se vydává do okolí palestinské Gazy, kde žije v samotě
jako poustevník. Zázračně pomáhá nešťastným poutníkům, kteří k němu přicházejí
se svými neřešitelnými těžkostmi. Hilarion si vždy modlitbou, postem a
zázračnou mocí ví rady. Uzdravuje nemocné, vysvobozuje z bezvýchodných situací,
vítězně zápasí s ďáblem, dokonce pomáhá k vítězství křesťanskému závodníkovi v
cirku, aby skrze vítěze byl oslavován samotný Kristus. Kromě toho krotí v
povolné “beránky” divoká dravá zvířata.  

 

Joomla templates by a4joomla