O HRÁCH (DE SPECTACULIS), Tertullianus

 

O HRÁCH (DE
SPECTACULIS), Tertullianus, Oikoymenh, Praha 2004

 

https://lh3.googleusercontent.com/2O4OPp9eqVaU2VpV17uzC7VlXHzx9iWAifb5YB3xj7cXP8fy2LtJpfheY4UgXyK3l30kmmq2-iuNL9XrfBwBm6iE02GZI4DdMxKCtEpEzCbLgd3rwFwFjO7gXvyBebX5WV1oubY

Velice důkladná
studie uvedeného krátkého spisu církevního otce Tertulliána (cca160-cca240),
prvního latinsky píšícího křesťanského apologety od našeho znalce patristiky,
Petra Kitzlera. Kniha je opět uvedena zevrubným životopisem Tertulliana.
Tertullian se narodil do karthaginské pohanské rodiny římského důstojníka,
dostává se mu důkladného antického vzdělání, především rétorického, ale i
právnického a filosofického. V mládí přichází do styku s křesťanstvím, pro něž
se nadchne a nechává se pokřtít. Nadále se stává nadšeným obráncem nové víry a
oslovuje ve svých pregnantních spisech lidi nejširšího společenství. Píše proti
pohanům - obrany křesťanů a vyvrácení zažitých pomluv vůči křesťanům, píše o
hlavních křesťanských ctnostech a jejich prospěšnosti pro římskou společnost,
charakterizuje pohanské kulturní a náboženské nešvary Římanů. Sem patří i náš
spis “O hrách”. Jedná se o podrobnou apologii, vedoucí ke křesťanskému
odmítnutí antických her jako nekřesťanských, často přímo ďábelských rituálů,
které mají v rámci hesla “panem et circensem” rozptylovat a zaměstnávat lid,
aby se příliš nemíchal do státních a celospolečenských záležitostí. Tertullián
zde charakterizuje celý obsah římské zábavy (volnočasových aktivit), který
chápe nejen jako zábavu, ale i jako projev náboženský a mravní (výchovný). Hry
v cirku (závody-spřežení), v theatru (v autorově době především “mimos”,
“pantomimos”, na rozdíl od dřívějších komedií a tragedií), v amfitheatru
(gladiátorské hry - zápasy a štvanice /s divokými zvířaty/)

  

 

  

 

Joomla templates by a4joomla