ZVYKY CENOBITŮ A LÉKY NA OSM ZÁKLADNÍCH NEŘESTÍ (a)-(b), Jan Cassianus

ZVYKY CENOBITŮ

A LÉKY NA OSM ZÁKLADNÍCH NEŘESTÍ (a)-(b),

Jan Cassianus, Pietas benedictina, Praha 2007

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (b)Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (a)

Jan Cassianus
(360-435) - “Říman” mezi mnichy, jak ho nazývá patriarcha Fotios, byl duchovním
synem Evagriovým. Přinesl duchovní ideál mnišství z východu na západ
(Massilie-Marseille), psal latinsky. Narodil se patrně v Galii, podle starší
tradice však ve Skythii (dnešní rumunská Dobrudža). Kassián (jiný přepis jména)
se stal mnichem jako velice mladý v palestinském Betlémě (kde později - 386,
zakládá novou mnišskou komunitu sv. Jeroným), významném ohnisku asketického
mnišského hnutí (hl. centra: Egypt, Palestina-Jeruzalém, Betlém, Sýrie). Kassián
následně odchází se svým přítelem Germanem do Egypta, kolébky mnišství. Zde s
malými přestávkami prožije celých 15 let. Egyptské mnišství na něj zapůsobí
magickým dojmem, takže jeho spisy i pozdější činnost v Galii jsou ovlivněny
především Egyptem (naukově Evagriem). Po Evagriově smrti (399) nastal rozklad a
krize egyptského mnišství. Rozkol, který postupně vedl k zániku, se
soustřeďoval na otázku modlitby (modlitba čistě duchovní, či s obrazy,
fantazií?), a ideálu duchovní dokonalosti (stoická “apatheia” s umírněností, či
důsledná, vše tělesné ničící askeze?). Do toho zasáhl svým odporem k origenismu
(mniši byli Origenem zvlášť ovlivněni) alexandrijský patriarcha Theofilos
(+412), který origenovské mnichy z Egypta vyhnal. Ujímá se jich Jan Zlatoústý
(konstantinopolský patriarcha), který však je sesazen a poslán do vyhnanství,
kde umírá (407). Předtím však je Jan K. poslán do Říma, aby se přimluvil u
papeže za Jana Zl. Odtud pak odchází do jižní Galie, kde v Massilii zakládá
mnišský klášter. Jan Kass. je kritický ke galskému mnišství, překvapivě ani
neuvádí asketické mnišské proudy, které iniciovali sv. Martin z Turonu
(317-397), sv. Paulinus z Noly (355-431) a Sulpicius Severus.2 svazky “Zvyky a
léky” … jsou koncipovány do 12 knih: O mnišském oděvu - O kanonickém uspořádání
modliteb a žalmů v noci - O k.u.m.a ž. ve dne - O zvycích těch, kteří se
zříkají světa (posud 1. svazek), následuje 2. o 8 základních neřestech) - O
duchu nestřídmosti v jídle  - O d. smilstva - O d. lakomství - O d. hněvu
- O d. smutku - O d. akédie - O d. kenodoxie - O d. pýchy.  Osm hl.
neřestí je zde přejato z díla Evagriova, přes Kass. se dostává do západních 7
hl. hříchů.

 

Joomla templates by a4joomla