KORÁN

KORÁN, překlad a předmluva Hrbek Ivan, Odeon, Praha 1991


Korán (=“přednášení, recitování, čtení“) je svatá kniha islámu, 2. nejpočetnějšího náboženského vyznání (po křesťanství). Podle přesvědčení muslimů je přímým zjevením Boha (Aláha) proroku Mohamedovi (cca 570-632). Mohamed, sám negramotný, jej diktoval po svých extázích, ve kterých mu údajně samotný Aláh, či archanděl Gabriel, diktoval jakési duchovní hymny (súry) s rozličným obsahem. Jsou zde súry modlitebního rázu, ale též súry s věroučným, morálním, či historickým obsahem. Poselství čerpá ze staršího judaismu a křesťanství, jež Mohamed znal. Nalezneme zde tedy odkazy k Bibli starého i nového zákona. Abrahám, Mojžíš, proroci, Ježíš, Maria jsou důležitými staršími svědky víry, Mohamed je však prorokem posledním a největším –„pečetí proroků“. Podle Koránu Židé a křesťané poselství proroků překroutili a takto upravené zapsali do Bible. Křesťanům se vytýká „porušení“ monoteismu vírou v Ježíšovo božství a učením o Nejsvětější Trojici.

 

Korán se dělí na 114 súr, které jsou uspořádány mechanickým způsobem – od nejdelších po nejkratší. Tím se ale stírá důležitý chronologický sled a tak jsou k súrám přiřazeny poznámky o místě a době vzniku (mekkánské, medínské). Náš překlad řadí súry chronologicky do 4 celků: 1.,2.,3. mekkánské období a medínské období.

Joomla templates by a4joomla