SLOVA MYSTIKA AL-HALLÁDŽE

SLOVA MYSTIKA AL-HALLÁDŽE, Myšlenky súfismu

Jeden z nejvýraznějších mystických osobností islámu Al-Halládž, umučený ukřižováním v Bagdádu jako heretik r. 922, proslul především svým výkřikem „aná-l-hakk“ („já jsem pravda = Bůh“), je v této malé knížce zastoupen svými vlastními myšlenkami, které se snaží zachytit emoce duchovního spojení člověka s Bohem. Jsou zde mnohá súfijská vyjádření mystické touhy člověka po Bohu a jeho lásce.

V uchvácení spatřil jeden muž a ptal se: Bože, proč je v ohni pekelném farao, za to, že se chvástal: „Já jsem Bůh“, však Halládž za ta samá slova: „Já jsem Bůh“ je v nebi? Tu uslyšel mluvu neznámého hlasu: Farao když prones tato svoje slova, na sebe jen myslel, na mne nevzpomenul. Halládž když je vyřkl, sebe zapomenul, jenom na mne myslel. Proto tomu králi bylo „já jsem“ kletbou, avšak v Halládžovi bylo způsobeno milostí mou velkou.“

„Jeden derviš se tehdy Halládže otázal: „Co je láska?“ Halládž mu odpověděl: „To uvidíš dnes, zítra a pozítří.“ – Onoho dne jej zabili, druhého dne jej spálili a třetího dne rozprášili jeho popel ve větru.“

 

Knížka je uspořádána do tematických celků Halládžových výroků a příběhů z jeho života: Modlitby, básně a zprávy – Není Boha kromě Boha – Boží blízkost a Boží vzdálenost – Víra a bezvěrectví – Láska k Bohu – Touha po utrpení – Vězení a smrt – Z knihy Kitáb at-Tawásín.

Joomla templates by a4joomla