GOG A MAGOG, Buber Martin

 

GOG A MAGOG, Buber Martin, Chasidská kronika, Mladá fronta, Praha 1996

 

https://lh6.googleusercontent.com/3BgCJBaiETlmv5AiVtV2jwJui5kY8r7XDQYEOT-TCTt5jmiUnHEeDlZKy90v47CTOk0KF0JyNPrt2_1U6AnjUJAYQUNg1csTjGNNPOWpWsoMx3tygsDh0UPaEI-GltNd3ONQFYg
Úchvatné vyprávění, které člověka vtáhne do docela jiného světa, totiž haličského chasidismu (pomezí vých. Polska a záp. Ukrajiny). Celá kniha je jakousi epickou kronikou chasidského hnutí zmíněné oblasti v období konce 18. a začítku 19. stol., kdy do dějin Evropy zasáhlo především Napoleonovo tažení k ovládnutí “světa”. Na tomto dějinném pozadí se odehrávají náboženské a mystické příběhy dvou hlavních chasidských protagonistů (“cadiků”) duchovního přístupu k aktuálním světovým událostem: Rabi Jákoba Jiccháka, “Jasnovidce z Lublinu” a Jákoba Jiccháka, “svatého Žida” z Pšischy. “Jasnovidec” je uznávaným vůdcem celého aktuálního pokolení židovstva, snaží se v kritické době magicky působit (chasidismus je spjat s činnou magickou kabalou) na aktuální dění, v němž viděl předehru k výkupnému příchodu Mesiáše (“Góg” z Ezechiela je nynějším Napoleonem, porazí všechny národy, až bude sám v zemi Izrael (Megido) poražen Mesiášem). Vítězné tažení Napoleona (Góga) bylo tedy nezbytným předpokladem pro příchod výkupného příchodu Mesiáše. “Jasnovidec” se tedy snaží i s pomocí magických praktik (kabala) podpořit vítězné světové tažení Napoleona (Góga), aby tím uspíšil příchod doby Mesiášova vykoupení. Naopak jeho žák, rabi Jákob Jicchák, zvaný “svatý Žid”, považuje za znamení příchodu Mesiáše vnitřní obrácení všech zbožných. Teprve když všichni židé promění svým upřímným vnitřním obrácením k Bohu svůj vnitřní život, pak bude připraven příchod Mesiáše. Celý proces přípravy příchodu Mesiáše se zde tedy odehrává na pozadí tohoto duchovního boje: co je pro spásu  důležitější? - magické působení na světové dění, či intenzívní změna vlastního nitra k radikálnímu obrácení se k Bohu a dobru? Celé pohlcující vyprávění této knihy významného židovského náboženského myslitele se točí kolem této otázky.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla