Evangelista Lukáš, Hengel Martin

 

EVANGELISTA LUKÁŠ - PRVNÍ KŘESŤANSKÝ DĚJEPISEC, Hengel Martin, Vyšehrad, Praha 1993

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/VrzSfwtNgskmpL9E0WB-VgqNJgiFjF8ZDrvfjzJVQMb1fmKQGMlBsXSM24llrJnKSHZpF1zzy1W3UA6TC3L7CPEXIA3i7I4_-QvycUhtgq9BhvIsezcvCwOpcKEulLUMH9kLiBgAutor je významným znalcem staré křesťanské literatury a raného křesťanství. Tímto svým dílem se zamýšlí nad lukášovskými spisy NZ, především nad Skutky apoštolů. Svými názory do jisté míry kritizuje a koriguje výsledky příliš kritické “Historicko-kritické metody”. Hájí nejen starobylost, ale i historickou pravdivost prvních zmínek o novozákonních spisech ve staré křesť.lit. (Papiáš, Ireneus, Eusebius). Lukáše tím pádem opravdu považuje za helenistického bohabojného, který provázel sv. Pavla na jeho cestě do Říma, vzdělaného lékaře, který se snaží podat historický, i když redakčně redukovaný, obraz prvotní církve. Knihu uvádí historický datumový přehled od vystoupení Jnan Křtitele po vypuknutí Židovské války (r.66 po Kr.) a uzavírá ji bohatý přehled (především německé) nejvýznamnější literatury k jednotlivým tématům knihy. Kniha se postupně zabývá těmito tématy: - Antika a raně křesťanské dějepisectví - Rozhodující epocha raně křesťanských dějin: Cesta k univerzální misii (Helénisté-vyhnání z Jeruzaléma, Pavel, Petr a pohané, Antiochie, “apoštolský koncil”) - Historické metody a teologický výklad NZ (teze) - Úvahy k pramenům dějin raného křesťanství a k “raněkřesťanskému dějepisectví”. Obsáhlý úvod překladatele Jindřicha Slabého shrnuje hlavní netradiční myšlenky knihy.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla