KRÉDO - APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY DNES?, Kueng Hans

 

KRÉDO - APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY DNES?, Kueng Hans, Vyšehrad, Praha 2007

 

 

 

https://lh4.googleusercontent.com/eqIxhX1jYFQsHXL6CpiRA4ni-TIEcoDzeEA-WTLvEyebCUjiYArLmLLRc73_F-r9NSAJMWIjIFZDmqtyDyZ7xqPxsHBLgK_SGNoAgjvAUunHQS8cx9FAzeidcTn4yZ0ETéž poměrně čtivá, živým jazykem psaná kniha, zamýšlející se nad přiblížením pokladu katolické víry dnešnímu modernímu člověku. Z textu je znát, že autor je teologem, který se intenzivně zabývá mimokřesťanskými náboženstvími, jejichž hodnotu též plně vyznává. Přes známý rozpor autora s katolickou věroukou a potažmo možná spíše s církevní hierarchií, je pro věřícího křesťana zarážející, jak se jakoby lacině vzdává některých významných starobylých křesťanských pohledů na věčný život. Je z toho trochu znát jeho kritický vztah k církevní autoritě a též až přílišné přitakávání modernímu způsobu myšlení, které však v mnohém je s křesťanskými pohledy víry v příkrém rozporu. Přesto však pro alespoň zběžné poznání některých moderních teologických přístupů k těžko pochopitelným a dnes málo přijímaným pravdám křesťanského vyznání kniha jistě stojí za přečtení. V neposlední řadě pro vytříbení nového promýšlení některých článků víry.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla