EPOS O GILGAMEŠOVI

 

EPOS O GILGAMEŠOVI, Československý spisovatel, Praha 1976

 

Epos o Gilgamešovi

 

 

 

Překlad z originálních asyrsko-babylónských tabulek od Lubora Mastouše.

 

Epos je babylonskou kompilací a zdramatizováním několika starých mýtických vyprávění, nejen o Gilgamešovi. Je poměrně rozsáhlý, celých 12 tabulek.

 

Děj je následující: Gilgameš je králem Uruku. Vykořisťuje pomocí rytmus práce určujícího bubnu své poddané, kteří si na něj ztěžují u boha Anu. Ten jako trest nechá povstat divokému, zvířecímu muži Enkidu, který má ničit výdobytky Gilgamešovy vynucené kultury. Prostřednictvím svedení a soužití s nevěstkou Šamchat, kterou král Enkiduovi posílá, se Enkidu stává civilizovaným člověkem, přičemž ale ztrácí svou divokost a zvířecí sílu. Následně přichází do Uruku, kde se utká v dlouhém zápase s Gilgamešem. Výsledek je nerozhodný, skrze zápas se stávají dosavadní sokové nerozlučnými přáteli. Gilgameš následně navrhuje, aby společně učinili věčným své jméno, aby se vypravili do cedrových hor (Libanon) a tam zabili zosobnění zla Chuvavu. Cestou se Gilgamešovi zdají sny, které jsou vyloženy jako zaslíbení vítězství nad Chuvavou, ale i předpovězení smrti přítele. Chuvavu opravdu přemohou a zabijí, libanonské cedry pokácí a ošlou do Uruku, se slávou se vracejí zpět. Božská ochránkyně Uruku Innana se nabízí slavnému Gilgamešovi, ten ji však odmítá s poukazem na to, že všichni její milenci dopadli špatně (viz Dummuzi). Rozhněvaná bohyně donutí otce Anua, aby seslal na hrdiny nebeského býka, který je zahubí. Nicméně Gilgameš s Enkiduem společnými silami nebeského býka zahubí. Bohové se bouří proti zpupnosti hrdinů, kteří tímto činem ohrožují samotnou božskou moc. Je rozhodnuto o smrti Enkidua, který onemocní a umírá. Gilgameš upadá do hluboké deprese, oplakává přítele a poprvé si citelně uvědomuje, že i on jednou uboze zemře. V zoufalství, ale i ve vzpoře proti smrti se vydává hledat lék proti smrti. Jde za Utanapištimem (též v jiných mezopotamských mýtech Ziusudra, či Atrachasís), který ačkoli člověk, získal darem od bohů nesmrtelnost. Jediný přežil dávnou potopu, která zahubila všechno lidstvo. On jediný byl zachráněn se svou manželkou ve vystavěné obrovské arše. Gilgameš jde přes devatero hor, jezer, údolí. Dospěje k obrovskému jezeru, naplněnému smrtonosnými vodami, uprostřed kterého je ostrov, kde v blažené nesmrtelnosti žije Utanapištim. Na břehu jezera žije krásná nymfa Siduri, která ho zrazuje od marného hledání nesmrtelnosti. Nabízí mu jisté štěstí: svou lásku a bezpečný domov. Neklidný Gilgameš odmítá a nechává se převozníkem Uršanabim převézt přes nebezpečné vody jezera. Smrtelně klidné vody jezera mohou být přemoženy jen soškami bohů, které však ve své nevědomosti G. ničí. Musí tedy následně zhotovit 120 tyčí, kterými se loď odstrkává ode dna, aby se vůbec pohybovala. Na ostrově pak hovoří s Utanapištimem. Žádá jej o vyjevení tajemství nesmrtelnosti. Utanapištim mu vypráví o potopě seslané na lidstvo jako trest. Sám byl bohem Eou zachráněn příkazem postavit archu, ve které se vyhne smrti utopením. Nesmrtelnost mu spadla do klína jako dar bohů. Gilgameš jej však úpěnlivě prosí o zprostředkování tohoto daru. Jako zkouška, zdali je G. hoden tohoto daru, má celých 7 dní hrdina vydržet beze spánku. Avšak již na počátku lhůty Gilgameš upadá do dlouhého, hlubokého spánku, probudí se až po 7 dnech. Neobstál. Přesto však mu na Gilgamešovo naléhání Utanapištim prozrazuje existenci rostliny nesmrtelnosti, která roste na dně oceánu. Gilgamešovi se podaří ponořit se na dno moře, utrhne rostlinu a vítězoslavně si ji odnáší domů. Po cestě však se chce osvěžit ve studánce, odloží si rostlinu, z díry se vyplazí had a rostlinu spolkne. Gilgameš se vrací do svého královského domova Uruku s prázdnýma rukama. Jediná sláva, kterou se může chlubit, jsou mohutné hradby města, která nechal vystavět již před svými dobrodružstvími.

 

Celý epos je jistě jakýmsi archetypem mnohých pozdějších eposů. Pýcha, touha po slávě, strastiplné putování za proslavením, smyslem života, boj se zlem, přátelství, uvědomění si smrti, deprese, hledání překonání smrti, nalezení domělé nesmrtelnosti a její banální ztráta, had, pokora a návrat domů, kde celé napínavé drama začalo, s prázdnýma rukama.

 

Od sepsání eposu nás dělí pomalu 4 tisíce let, ale na aktuálnosti (pokud si jej přeložíme do moderního pojmosloví) neztrácí.

 

Joomla templates by a4joomla