TAOISMUS, Paula R. Hartzová

 

TAOISMUS, Paula R. Hartzová, NLN, Praha 1996

 

Taoismus - Edice Světová náboženství - Paula R. Hartzová

 

Tao znamená cesta. Základním textem je Tao-te-ting, tradičně chápáno jako dílo Laociho (6. stol. př. Kr.). Tao: Patříš na ně – a nevidíš je; proto se nazývá nepatrné. Nasloucháš mu  - a neslyšíš je; proto se nazývá nevýrazné. Chceš je uchopit – a nezachytíš je; proto se nazývá neurčité…

 

Konfucius, snad současník Laociho, vytvořil systém praktické filosofie, která měla člověka vést cestou neustálé výchovy a vzdělávání ke stále dokonalejší ušlechtilosti. Tato disciplinární nauka je vyvážena právě taoismem, který odmítá jakoukoli umělou disciplínu a zdůrazňuje přirozenou spontánnost. Vypravuje se o legendárním setkání Konfucia s Laocim, kde Konfucius pak řekl něco v tomto smyslu: Dnes jsem mluvil s Laocim, vše ostatní se dá přirovnat k určitému symbolu, ale on se podobá draku, jenž je naprosto nevyzpytatelný. Vznešená ctnost nejedná a nečiní si nárok zasahovat. Nízká ctnost jedná a činí si nárok zasahovat.

 

Asi 2 stol. po Laocim se objevuje další velká mistr taoismu Čuang-ce. Kdysi se Čuangovi zdálo, že je motýlem poletujícím kolem, motýl se cítil motýlem a nic mu nechybělo – nevěděl, že je Čuangem. Náhle se probudil a ustrnul – je Čuang! A neví: zdálo se Čuangovi, že je motýl, nebo se teď zdá motýlu, že je Čuangem? Čuang nebo motýl? – přece tu musí být nějaký rozdíl! A to je, čemu se říká „proměnlivost věcí“. Pokračuje výklad dějin taoismu, přičemž je zdůrazněn přechod k taoismu jako náboženstí, což dnes zaujímá podstatnou část taoistického světa. Sekta Nejvyšší čistoty a Sekta Dokonání pravé skutečnosti jsou dalšími významnými školami náboženského taoismu.

 

Taoistické kánony a věrouka: Tao jako všeobjímající zkušenost – Nebytí – Harmonie a rovnováha: jin a Jang – Relativní nezávažnost všech věcí – Člověk a cesta přírody (cvičení tchaj-ťi-čchuan, napodobující postoje a pohyby zvířat). Tři poklady: esence, energie a duch.

 

Pod nejvyššími nebesy vládne nad nižšími nebesy Nefritový císař, Ling-Pao, který osobně řídí a organizuje záležitosti nebes a země. Jeho dvůr tvoří Osm nesmrtelných.

 

Obřady a meditace jsou určovány těmito svátky: Ťiao – přispívá k blahobytu a prosperitě věřících. Kult předků, domácí obřady, liturgické obřady během roku. Konec roku: Chceš vědět, čemu se podobá běh roku? Hadovi, jenž se odkrádá do podzemí. Protáhlé, šupinaté tělo už se napůl skrylo, jakpak ho zadržíš, aby ti neunikl? Ty říkáš: Chyť za ocas a táhni? … Hledím až k nebi, kde se oráč sklání. Což se dá doufat, že další rok nenastane – V duchu se krčím před vším zlým, co možná chystá. Snažím se pozdržet tu noc, dosud se ještě mohu pyšnit, že jsem mlád.

 

Taoismus též výrazně ovlivnil malířství: Když Juko maloval bambus, viděl bambus a ne sebe. Neztratil však vědomí sebe sama; jakoby ve vytržení opustil své tělo. Jeho tělo se proměnilo v bambus a stalo se zdrojem nevyčerpatelné svěžesti.

 

Tao též ovlivnilo kaligrafii, tanec a veškerý umělecký výraz.

 

Poslední kapitola mapuje taoismus v moderní době a světě.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla