KDYŽ HVĚZDY BYLY JEŠTĚ BOHY, Droessler Rudolf

 

KDYŽ HVĚZDY BYLY JEŠTĚ BOHY, Droessler Rudolf, Panorama, Praha 1980

 

Rudolf Droessler: Když hvězdy byly ještě bohy - obrázek

 

Velice čtivá studie o náboženstvích podnícených astrálními božstvy, se věnuje několika důležitým pohledům na jednotlivé nejvýraznější “hvězdy” a s nimi spojenými náboženskými kulty různých starověkých kultur. Po shrnujícím úvodu se autor věnuje nejdříve měsíci jako tvůrce počasí a určovatele rytmu času, jeho uctívání spojeném s kultem býka a mateřského lůna. Měsíční kult byl často též provázen rituály lidských obětí. Následuje stručný vhled do různých mýtů u starověkých kultur napříč celým světem, které byly spjaty s astrálními božstvy. Potom se autor zvlášť zevrubně věnuje rozboru slunečního kultu, - jeho mýtického zrodu, spjatost s pramořem, sluneční vůz a slun. bárka. Další kapitola je věnována meteorům, kometám a planetám, jež ve starých dobách měly obyčejně neblahý vliv na lidstvo a svět. Jsou zde shrnuty různé pověry týkající se tohoto tématu. Dále se autor věnuje mléčné dráze a zvěrokruhu, jímž prochází zdánlivě slunce během jednoho roku. Závěrečná kapitola se věnuje spíše výběrově souhvězdími a jejich kultovnímu významu.

 

Kniha je velice čtivá, uvádí dobře a poutavě do celé problematiky, jen by člověk snad ještě očekával podrobnější vhled do jednotlivých souhvězdí a jejich mytologii.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla