ŽIVOT SV. ANTONÍNA POUSTEVNÍKA, sv. Atanáš

ŽIVOT SV. ANTONÍNA POUSTEVNÍKA, sv. Atanáš,

Refugium, Olomouc 2010

https://lh6.googleusercontent.com/9UMiYBHRyrax-frRaR4VTnqTFWKpdVw8L089h5M0EkADa8FoZJXo2ld1mcXG6xxd_1ys098MJgjn98G2NsCFDHAneENULsUA5oRrw47wxIy4KEyMDKAxaGqiArRmyPbfZbZ0d5U

Sv. Athanasius
(Atanáš, 295-373), biskup v Alexandrii, církevní otec a veliký bojovník proti
arianismu, napsal krátký životopis sv. Antonína (250-256), zakladatele
poustevnického mnišského hnutí kolem r. 257, tedy bezprostředně po Antonínově
smrti. Společně s důležitými životními událostmi (rozhodnutí pro poustevnický
život, 20 let samoty v jeskyni, odchod na jih Egypta na “horu”, kde tráví
druhou část svého dlouhého života, smrt) se autor především zaměřuje na popis
Antonínova duchovního života. Jsou zde samozřejmě především zdůrazněny mnišské
křesťanské ctnosti - přísná askeze (jídlo max. 1x denně, jen chléb a voda, ke
stáří trochu ovoce a oleje), hluboká pokora a prostota, neustálá modlitba,
samota s Bohem, pohrdání majetkem, naprostá soběstačnost, duchovní moudrost,
jasnozřivost (znalost srdce lidí, jasnovidectví). Avšak hlavním posláním
Antonína (potažmo každého poustevníka) je zápas s démony. Ty přemáhá Antonín s
Boží pomocí v každodenních soubojích, tímto vítězným bojem zbavuje svět
působení ďábla. Kromě tohoto hlavního duchovního poslání mnicha se též stává
mudrcem, který lidem moudře radí, zprostředkovává jim poznání Boží vůle, Boží
mocí uzdravuje nemocné, vyhání démony z posedlých, dokonce ve výjimečných
případech odchází do velkoměsta Alexandrie, aby zde posiloval za pronásledování
mučedníky a později aby bojoval kázáním proti ariánskému bludu. Antonín umírá
až po dosažení 105. roku věku v plné tělesné kondici, zdravý, s dobrýma očima,
se zdravým chrupem, což samo o sobě bylo velikým doporučením tohoto života, ve
kterém člověk přemáhá tělo, podřizuje jej plně duchu, ale přitom jej neničí,
naopak tělu tento přísný přístup prospívá. Víceméně vůdčí Antonínova rada pro
celoživotní zachovávání důsledného křesťanského života: “Každý den žij tak,
jako bys měl právě tento den zemřít.”  

Joomla templates by a4joomla