POUČNÉ PŘÍBĚHY PRO KOMOŘÍHO LAUSA, Palladios

 

POUČNÉ PŘÍBĚHY
PRO KOMOŘÍHO LAUSA, Palladios, Benedikt. arciopatství sv. Vojtěcha a sv.
Markéty, Praha 2002

 

Poučné příběhy pro komořího Lausa

Autor knihy
Palladios (364-cca430) byl část svého života sám mnichem v egyptské poušti. Byl
jedním z žáků významného mnišského intelektuála  Evagria (+399). Palladios
patrně zprostředkovával komunikaci mezi egyptskou pouští, jejímž v té době
největším představitelem byl Evagrios, a klášterem na Olivové hoře u
Jeruzaléma, který vedla a ekonomicky zajišťovala Melanie Starší, vysoce
postavená bohatá římská patricijka. V tomto klášteře byl presbyterem Rufinus,
překladatel Origena do latiny. Všechny tyto osoby spojovala osobnost a odkaz
Origena (+254). Palladios se stává po Evagriově smrti biskupem v Bythinii. Na
biskupa jej vysvětil sv. Jan Zlatoústý, který se stal lidsky i naukově
(origenovská tradice) Palladiovi blízký. Když je Jan Zl. sesazen z
konstantinopolské patriarchální stolice, je postižen i Palladios. Prchá opět do
egyptské pouště, kde sepisuje “Dialog o životě Jana Zlatoústého”. Později po
Janově smrti (+407) působí jako biskup v Galatii. Palladios ze svých zkušeností
mnišství v egyptské poušti (Nitria, Kellia, Sketis, - anachoreté, Tabennesis v
Thebaidě - Pachomios(+346) - cenobité). Pall. sepisuje v duchu ideálů mnišství,
vytýčených především Evagriem, krátké příběhy hlavních poustevníků a mnichů,
mezi nimi i nemálo historicky známých osobností (Evagrios, Melanie, Pachomios,
Antonín, Amún, …). Spis je věnován vysoce postavenému úředníkovi císařského
dvora v Konstantinopoli, jinak neznámému Lausovi. Příběhy jsou živé, čtivé,
velice poučné pro bližší poznání života asketů v poušti ať už v komunitách či
jako poustevníci.

  

 

  

Joomla templates by a4joomla